Get Adobe Flash player

Jiří Janků: Slovo starosty Červenec 2012

Vážení spoluobčané,

 

ve spojitosti se 70. výročím Operace Anthropoid  pořádala naše městská část sbírku, jejíž výtěžek je určen na opravu rodného domu Jana Kubiše v obci Dolní Vilémovice. Sbírka vygradovala 18. června benefičním koncertem na dvoře Libeňského zámku, v jehož závěru byla otevřena a odpečetěna kasička, do níž mohli lidé přispívat v průběhu celého posledního měsíce. Rád bych tak poděkoval všem, kteří přispěli, neboť finální vybraná částka přes šedesát tisíc korun příjemně překvapila nejen nás, ale především Vilémovické.

 

V červenci radnice spustila SMS Infoservis Prahy 8, díky němuž můžete být několikrát do měsíce na mobilní telefon informováni o aktuálním dění ve Vašem okolí (blokové čištění ulic, přistavení kontejneru, uzavírky, havárie a tak dále), volitelně také o blížících se volnočasových a kulturních aktivitách. Chtěl bych Vás touto cestou vyzvat, abyste se do systému připojili, a mohli se tak s předstihem připravit nejen například na přistavení velkokapacitního kontejneru, ale obdržet i aktuální zprávu o poruše vodovodního řadu, nebo se včas vyvarovat nepříjemností s vozem při čištění ulic.
A jak se k odebírání informačního servisu přihlásit? To se například dozvíte v aktuálním čísle Osmičky. Rád bych také zdůraznil, že tato služba je Městskou částí Praha 8 poskytována zcela zdarma.

 

Červenec je měsícem dovolených, a ať už se tedy chystáte k moři, za poznáním dalekých krajů, nebo jenom na chalupu užívat krás české přírody, přeji Vám jeho příjemné prožití.
 
Jiří Janků
starosta MČ Praha 8