Get Adobe Flash player

Jiří Janků: Slovo starosty Květen 2012

Vážení spoluobčané,

 

příchod teplejších dnů umožňuje radnici provádět akce, které zima zkrátka nedovoluje. Jarní úklid, opravy objektů a komunikací ve vlastnictví obce nebo výsadbu zeleně. Právě u ní bych se rád zastavil. Jako člověk milující přírodu mám vždy radost, když se v ulicích a parcích Prahy 8 objeví nový zdravý strom. Pozitivní funkce zeleně ve městě je nepopiratelná, o jejím příznivém působení na zdraví a psychiku člověka nelze pochybovat. 

 

Všichni ovšem víme, že v přírodě má vše vyměřeno svůj čas a toto platí i o stromech. Co mohou způsobit nemocné dřeviny bohužel vědí například ve Zlíně, kde před třemi lety strom zabil dva chlapce. Jsem proto velmi rád, že většina lidí toto riziko vnímá a kácení bere jako přirozenou věc. Ti ostatní by si pak měli uvědomit, že odpovědnost za případnou újmu na zdraví či majetku nemají oni, ale konkrétní zaměstnanci radnice včetně mě. Nicméně místo vykácených stromů sázíme nové, zdravé a do městského prostředí vhodné. Osmička byla vždy městskou částí bohatou na zeleň a naším cílem je tuto charakteristiku zachovat i do budoucna.

 
Koncem května si připomeneme jeden velmi důležitý milník naší historie. Uplyne přesně 70 let od vyvrcholení operace Anthropoid, od atentátu na Reinharda Heydricha. Osmá městská část k tomuto výročí připravila celou řadu velmi zajímavých připomínkových akcí, na které bych Vás tímto rád pozval. 

 

S úctou

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8