Get Adobe Flash player

Jsme kolonií Magistrátu?

Po několika nedávných událostech jsem opět začal uvažovat o nedostatečných pravomocích městských částí hl. m. Prahy. Nejde však o nešvar posledních dnů, na nedostatek kompetencí jsme upozorňovali již v době, kdy byl v Praze primátorem Pavel Bém. 

Vzpomeňme na počátek roku 2012, kdy byly i přes naše velmi hlasité protesty na Rohanském ostrově magistrátem instalovány stany pro bezdomovce. Již dopředu jsme upozorňovali na fakt, že bezdomovci, jakožto poměrně nemobilní skupina, se poté budou po osmé městské části pohybovat ve velkých počtech, bohužel naše připomínky nebyly vyslyšeny a následky si pravděpodobně pamatuje každý, kdo bydlel poblíž. Některá místa byla lidmi bez domova přímo “obsypána“ a Praha 8 se stala sběrným táborem pro bezdomovce z podstatné části hlavního města.

Pro kvalitní a operativní rozhodování v rámci správy města je velmi důležitá obeznámenost s místním prostředím. To je též důvod, proč městské části vůbec existují. Dozajista však chápu, že ne vše je možné na úrovni městské části vyřešit, některé záležitosti budou muset být vždy spravovány centrálně, například MHD, vodovody a správa hlavních silničních tahů. I v těchto případech by však, týká-li se to územně dané městské části, měl být názor radnice alespoň v omezené míře magistrátem vyslechnut a skutečně zvážen. Nikoli instantně zamítnut, jak se většinou děje nyní. Bohužel aspektů, do kterých úředníci a politici „velké Prahy“ necitlivě zasahují, je mnohem víc. 

Z dlouhodobé zkušenosti, kterou jsem během fungování v komunální politice získal, mám pocit, že je budova magistrátu v nějaké podivné geopatogenní zóně. Nebo má boj o moc uvnitř magistrátních zdí důvod v moci samotné, kterou její dočasní nájemníci získávají? Pocit vlastní výjimečnosti, navíc pramenící z obrovských finančních objemů rozdělovaných z celopražského rozpočtu, pak zřejmě z některých dělá v jejich vlastních očích přímo bohy.

O to víc mně děsí úvahy, které opět z Mariánského náměstí přicházejí. Zrušení těch nejmenších městských částí? Připojení Březiněvsi, Ďáblic a Dolních Chaber k Praze 8? Ne, nestojíme o centralizaci moci a ani o to, aby se správa věcí místních odsouvala z dohledu obyvatel. Takovému módnímu tlaku podlehnout nehodlám. 

Nehodlám též mlčet k tomu, že lidé usazení v pohodlných křeslech magistrátu berou městské části doslova jako své podřízené kolonie. Je smutné poslouchat nadávání našich občanů za něco, co vedení MČ Praha 8 ani ovlivnit nemohlo, protože rozhodnutí padlo na rudých kobercích magistrátní budovy. Posláním radnic městských částí je vždy jednat v zájmu místních občanů. Zajímalo by mě však, v čím zájmu rozhodují často nekompetentní osoby o úroveň výše.

 

Jiří Janků, starosta Prahy 8

https://www.facebook.com/jiri.janku