Get Adobe Flash player

Park před Libeňským zámkem se změní do své historické podoby

Park před vchodem do Libeňského zámku se letos dočká rozsáhlé rekonstrukce. Jejím cílem je obnovit jeho reprezentační charakter, a to jak úpravami zeleně, tak i zpevněných ploch, opěrných zdí a vybavenosti. Obnova je koncipována v historické stopě úprav z počátku 20. století, i když návrh respektuje současnost a reflektuje budoucí provozní, komunikační i společenské potřeby této zelené části Libně.

 

"Cílem rekonstrukce je opětovně sjednotit charakter venkovního prostoru do kompozičního celku,  který bude důstojným „partnerem“ Libeňského zámku. Kromě změn fyzického charakteru zároveň dojde k obnově historicko-kulturního povědomí spjatého s libeňským patriotismem," prohlásil Jiří Janků starosta Městské části Praha 8.

 

Rekonstrukce parku má například otevřít průhledy na zámek a jeho jižní fasádu prosvětlením a  výměnou části vysoké zeleně (především listnatých stromů) a snížením keřového patra. Atraktivnost vstupu z ulice U Libeňského zámku se posílí rozšířením zpevněné plochy až k fasádě objektu, s trelážemi pnoucích růží a lavičkami. Chodníky budou zachovány, jejich současný živičný povrch vystřídají kamenné kostky. Přibude laviček, odpadkových košů a treláží s pnoucími dřevinami. V parku se objeví i pamětní desky s vysvětlujícími texty (například primátora Jana Podlipného, Libeňského míru 1608, a tak dále). Veřejně přístupné komunikace a zpevněné plochy budou upraveny a vybaveny pro možnost užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Podkladem pro zpracování projektu byly nejenom archiválie a zmapování stávající zeleně, ale i četné konzultace s odborníky orgánů památkové péče, se zástupci Prahy 8 a především s návštěvníky a uživateli předpolí Libeňského zámku.