Get Adobe Flash player

Praha 8 pokračuje v rekonstrukci domů s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou, které spadají pod MČ Praha 8, procházely a procházejí v těchto dnech dalšími dílčími přestavbami a úpravami. V DPS Křižíkova proběhla výměna všech oken a dveří, za níž radnice zaplatila necelých osm milionů korun. V DPS Bulovka se dokončuje výměna hlavního vedení elektřiny s rekonstrukce společných prostor za zhruba sedm milionů korun, přičemž ve stejném objektu proběhnou v nejbližší době i sadové úpravy vnitřního atria za přibližně 1,5 milionu korun.

„Největší investiční akce se týkala DPS Burešova, kde byl za více jak 20 milionů korun přistavěn nový objekt. V něm byl nedávno zahájen provoz bezbariérové jídelny, která je určena klientům domu s pečovatelskou službou. Navíc zde byla zprovozněna i samostatná, oddělená kavárna, jejíž chod zajišťuje neslyšící personál, což je v Praze unikát,“ říká zástupkyně starosty MČ
Praha 8 Vladimíra Ludková.