Get Adobe Flash player

Proměny Prahy 8

Radnice Prahy 8 zahájila pravidelná setkání s odborníky z nejrůznějších sfér týkající se rozvoje osmého městského obvodu. Projekt, jehož cílem je vytvoření jasné urbanistické koncepce, seznámení se s projekty developerů a v neposlední řadě představení vizí architektů a radnice, nese název Proměny Prahy 8.

 

První diskuze, která se konala 9. listopadu, se účastnili zástupci vedení radnice, architektů, developerů a novinářů. „Vedení osmé městské části hodlá naslouchat argumentům a námětům ze strany odborné veřejnosti. „Proto jsem poprosil pozvané odborníky, aby se stali členy mého poradního sboru, který bude spoluvytvářet budoucí rozvoj celého obvodu,“ prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků. Podle něj se setkání budou konat zhruba dvakrát ročně.

Mezi členy poradního sboru patří například světoznámý architekt Josef Pleskot nebo architekt Jindřich Smetana, rektor VŠUP. Nechybí zástupci největších tuzemských developerských společností a zastoupena jsou také média jako je ČTK, Lidové noviny, Deník Právo, časopis realit a TV Praha 8, které budou o průběhu setkání informovat širokou veřejnost.