Get Adobe Flash player

Radnice osmé městské části vyplnila mezeru mezi veřejnou správou a orgány činnými v trestním řízení

Jednotlivé bezpečnostní a záchranné složky působící na  území Městské části Praha 8 pracují samostatně a svoji činnost mnohdy proto nemohou vzájemně koordinovat. Této skutečnosti se radnice osmé městské části ujala a svoji iniciativou vyplnila mezeru mezi veřejnou správou a orgány činnými v trestním řízení.

 
Projekt  Radnice Prahy 8 Bezpečná osmička, vytvořil nejen systémová řešení, ale i systémovou prevenci což je v oblasti bezpečnosti stěžejní. Systémová řešení bezpečnosti spočívající ve shromažďování a vyhodnocování dostupných informací všech zainteresovaných složek do jednoho výstupu a který je základním vodítkem společných řešení obou složek.

 

Městská část nemůže bezpečnostní složky řídit a ani se o to nesnaží. Její úkol je jiný. Vytváří prostředí, která tato systémová řešení podporují. Zodpovědnou prací svých úředníků přináší do tohoto „partnerství” především předpoklad tvorby významných podkladů a požadavků pro činnost orgánů činných v trestním řízení. Poskytuje kvalitní systémovou prevenci a její technickou podporu v podobě budování sítě moderního, široce akceschopného kamerového systému.Ten pak odhaluje spáchanou trestnou činnost a plní i velmi významnou funkci v oblasti prevence. Navíc jeho napojení do celopražské kamerové sítě umožňuje daleko větší pružnost tohoto systému a  současně v nemalé míře i snižuje celkové náklady na jeho provoz.

 

„Bezpečnost patří mezi hlavní priority vedení radnice a takto hraje městská část roli významného prostředníka i partnera, který je schopen bezpečnostní problematiku v rámci samosprávy aktivně koordinovat a vytvářet vhodné prostředí  pro všechny zúčastněné subjekty,“ říká starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků.