Get Adobe Flash player

Radnice Prahy 8 řekla dost nelegálnímu výlepu


Osmá městská část spolu s Ipodec a. s. – Čisté město rozjela projekt Stop černému výlepu, v jehož rámci bude probíhat čištění nejvíce postižených míst od černého výlepu.
 

 

„Nejhorší situace je v ulicích v severní části města, na které se v tuto chvíli zaměříme prioritně,“ uvádí starosta Jiří Janků. Likvidace černého výlepu se bude opakovat každý měsíc. První akce proběhla v prosinci, další bude následovat v lednu. 

 

„Černý výlep je velmi rozšířený nešvar. Hyzdí naše okolí a navíc není fér vůči těm, kteří dodržují pravidla a platí si oficiální reklamní plochy,“ říká starosta a dodává: „Mimochodem, legální reklama, například na lavičkách osmé městské části, které jsou k tomu určené, není drahá.“ Radnice od akce očekává především to, že opakující se likvidace plakátů a plachet jejich vlastníky od instalace časem odradí. Projekt „Stop černému výlepu“ nepřímo navazuje na projekt „Čistá Osmička“, který byl zahájen v roce 2009 - jeho smyslem je zvýšení čistoty v ulicích Prahy 8.

 

 

Situaci s černým výlepem znepřehledňuje skutečnost, že jednotlivé mobiliáře, objekty či stavby spravují různé organizace – veřejné osvětlení Eltodo, sloupy na troleje Dopravní podnik HMP, zastávky MHD firma JC Decaux a např. červenobílá zábradlí, světelnou signalizaci, dopravní značky, zábrany ve středových pásech, portály tunelů, mosty či nábřežní zdi Technická správa komunikací.„Odstraňování nelegální reklamy a nepovoleného výlepu nás stojí ročně statisíce korun ročně, které bychom mohli vynaložit smysluplněji. Plakáty a reklamy se objevují prakticky na veškerém majetku v naší správě - portálech tunelů, světelné signalizaci, řadičích, na mostech, zábradlích či bezpečnostních zábranách na středových pásech. Najít původce je prakticky nemožné,“ uvedl mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy Tomáš Mrázek.

 

 

Postižení majitelé nelegální výlep řeší s Magistrátem HMP nebo jednotlivými městskými částmi, které mohou s viníky zahájit přestupkové správní řízení. Podněty k řízení dostává radnice především od Městské policie hl. m. Prahy, případně od Policie ČR. Postihován může být pouze ten, kdo výlep provedl.