Get Adobe Flash player

Radnice Prahy 8 „podržela“ bikrosovou dráhu v Bohnicích

Rada osmé městské části schválila uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Hlavním městem Prahou, zastoupeným MČ Praha 8, a Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem dohody jsou pozemky o výměře devět tisíc metrů čtverečních v Bohnicích, na nichž klub BMX TJ Slovan Bohnice provozuje špičkovou bikrosovou dráhu. Smlouva by měla být podepsána do konce roku 2012.

 

„Převodem pozemků na Hlavní město Prahy, potažmo do správy osmé městské části, je garantováno zachování provozu bikrosové dráhy, jejíž osud byl značně nejistý. Již nyní bylo po Slovanu požadováno pro něj likvidační nájemné, navíc hrozilo zcela reálné nebezpečí, že pozemky někdo odkoupí se záměrem budoucí výstavby. Nechtěli jsme se dostat do situace, jako shodou okolností v poslední době například MČ Praha 4, kde radnice nezískala pozemky původního koupaliště a jejich nový vlastník zde plánuje zástavbu. S ohledem na veřejný zájem jsme proto vstoupili do jednání s Ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ vysvětluje situaci starosta MČ Praha 8 Jiří Janků. 

 

Bikros, kterým se BMX klub TJ Slovanu Bohnice zabývá, je cyklistickou disciplínou na uzavřené trati tvořené množstvím klopených zatáček, skoků a vln. V roce 2008 se také stal součástí olympijského programu a již na hrách v Pekingu měla i Česká republika svého bikrosového representanta Michala Prokopa, který prošel, mimo jiné, BMX klubem v Bohnicích. „BMX klub působí v Praze 8 již déle než 20 let a dá se říci, že k ní již neodmyslitelně patří. Spolu se softballistkami SK Joudrs patří k republikové špičce,“ dodává starosta.

 

Více o BMX klubu se lze dozvědět na jeho internetových stránkách.