Get Adobe Flash player

Radnice Prahy 8 podporuje malé umělce

Pod záštitou radního Městské části Praha 8 pro oblast školství Martina Roubíčka byla ve čtvrtek 1. prosince slavnostně zahájena výstava dětských prací s názvem „Udržitelný rozvoj očima našich dětí“.

Ojedinělá putovní výstava je příspěvkem České republiky k projektu Světové organizace pro předškolní výchovu OMEP s názvem  "Udržitelný rozvoj". Tohoto projektu se zúčastnilo 28 zemí, 9142 dětí a 385 mateřských škol z celého světa. Jediná Česká republika vyhlásila k tomuto tématu i výtvarnou soutěž, které se zúčastnilo 18 mateřských škol, přičemž  7 jich bylo z Prahy 8. Práce dětí byly  doposud vystaveny na Praze 11, na Praze 2 a ve Znojmě.

„Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím,“ těmito slovy zahájil Martin Roubíček výstavu a spolu s Jarmilou Kotrbovou, ředitelkou  mateřské školy Korycanská a předsedkyní  Českého výboru OMEP, přivítali přítomné hosty.

Výstavu můžete zhlédnout na Úřadu Městské části Praha 8, ve foyer takzvaného "bílého domu", U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň.