Get Adobe Flash player

Sídliště Invalidovna se do konce roku dočká nového prostranství u domu EXPO

Radnice osmé městské části nechá obnovit veřejné prostranství u domu EXPO na sídlišti Invalidovna.

 

„Prostor má důležitou tranzitní funkci mezi sídlištěm a MHD. Zároveň by měl nabízet i možnost odpočinku a plnit reprezentativní funkci, čemuž bude odpovídat řešení,“ uvádí starosta Jiří Janků a dodává: „Specifikem této obnovy je, že své návrhy a připomínky vznesou i lidé z okolních domů. Jsem rád za tuto aktivitu a konstruktivní komunikaci.“ Práce na obnově prostranství budou dokončeny do konce listopadu.

 

Během revitalizace budou provedeny terénní práce s jemnou modulací terénu, budou vybourány stávající pěší cesty a nahrazeny novými tak, aby vyhovovali z praktického hlediska, dojde k odstranění pařezů, které zde zůstali po vykácení nezdravých topolů, a bude založen nový trávník. Samozřejmostí bude instalace městského mobiliáře.

 

 Revitalizace navazuje na zimní vykácení čtyřiadvaceti topolů, které byly ve špatném stavu a ohrožovali zdraví a životy chodců. „Tehdy se proti kácení zdvihla velká vlna nesouhlasu, čemuž rozumím, nicméně tento zákrok byl nezbytný. Slíbili jsme, že zde zajistíme novou a do místa vhodnou výsadbu – takže výsadba bude, a to včetně celkové revitalizace prostoru,“ dodává starosta.
 
Starší informace k tématu najdete na:

http://www.praha8.cz/Nove-stromy-nahradi-nemocne-topoly.html
http://www.praha8.cz/Osmicka-chysta-rozsahle-upravy-zelene-na-Invalidovne.html