Get Adobe Flash player

Stavební úřad zamítl výstavbu elektrárny

plyaStavební úřad Městské části Praha 8 zamítl žádost o povolení výstavby Plynové spalovací turbíny v areálu Rozvodny TR Sever. Společnost Pražská energetika plánovala výstavbu první plynové elektrárny v hlavním městě nedaleko Čimického háje. Proti ní se kategoricky postavili zástupci Městské části Prahy 8 a stovky občanů ze sídlišť Bohnice, Ďáblice, Kobylisy a Čimice.

Vedení osmé městské části projektovou dokumentaci k projektu opakovaně kategoricky odmítalo. Trvalo na tom, že je stavba v tomto místě zcela nevhodná. „Stavební úřad rozhodl podle zákona. Jako zástupce samosprávy jsem nemohl do celé záležitosti nijak zasahovat. Nicméně z tohoto rozhodnutí mám opravdu velkou radost, protože jsme byli od počátku proti tomuto projektu,“ konstatoval starosta Prahy 8 Jiří Janků. Podle něj by elektrárna negativně ovlivnila životní podmínky desetitisíců občanů celé severní části osmého obvodu.

Rozhodnutí odboru výstavby je od 1. září na úřední desce ÚMČ Praha 8. Účastníci řízení se proti verdiktu mohou odvolat k nadřízenému orgánu, tedy k Odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy.

plyn