Get Adobe Flash player

Aktuální video z TV Praha 8

Radnice Prahy 8 podporuje sport

Městská část Praha 8 podporuje sport dlouhodobě a systematicky. V roce 2011 byla vybudována a modernizována další veřejná sportoviště. Například unikátní fitness park pro seniory při DPS v ulici Burešova, byla uzavřena smlouva na rekonstrukci sportoviště v Lehnické ulici, které bude zrekonstruováno už v letošním roce a přímá finanční podpora jednotlivým sportovním oddílům a klubům putovala i prostřednictvím grantů určených na volný čas dětí a mládeže.

Park před Libeňským zámkem se změní do své historické podoby

Park před vchodem do Libeňského zámku se letos dočká rozsáhlé rekonstrukce. Jejím cílem je obnovit jeho reprezentační charakter, a to jak úpravami zeleně, tak i zpevněných ploch, opěrných zdí a vybavenosti. Obnova je koncipována v historické stopě úprav z počátku 20. století, i když návrh respektuje současnost a reflektuje budoucí provozní, komunikační i společenské potřeby této zelené části Libně.

 

DVD s filmem o Libni má již tisíc lidí

Přibližně tisícovka občanů již vlastní DVD s novým filmem Pábitelé z Libně. Kdo má zájem, může si ho i nadále vyzvednout buď v infocentru sídla ÚMČ Praha 8 - takzvaném bílém domě, nebo na vrátnici Libeňského zámku, a to zdarma.

Jednání o čisté osmičce

Starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků a radní Martin Roubíček se na pozvání ředitele společnosti IPODEC-ČISTÉ MĚSTO Karla Vančury zúčastnili prezentace aktivit společnosti na území MČ Praha 8 – Troja .