Get Adobe Flash player

Aktuální video z TV Praha 8

Vznikl nový film o historii Libně

Pábitelé z Libně, tak se jmenuje nový film připomínající 110 let od okamžiku, kdy byla tato čtvrť připojena k Praze. Snímek, který k tomuto výročí nechala natočit Městská část Praha 8, především vypráví příběhy památek i slavných osobností lokality.  

Radnice Prahy 8 podporuje malé umělce

Pod záštitou radního Městské části Praha 8 pro oblast školství Martina Roubíčka byla ve čtvrtek 1. prosince slavnostně zahájena výstava dětských prací s názvem „Udržitelný rozvoj očima našich dětí“.

MŠ Dolákova se chlubí novou zahradou

Rekonstrukce zahrady se nesla v duchu multikulturního vzdělávání. Seznamování s odlišnými kulturami a dalšími aspekty přírodního společenství světa je prioritou vzdělávání v naší mateřské škole.

Praha 8 pokračuje v rekonstrukci domů s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou, které spadají pod MČ Praha 8, procházely a procházejí v těchto dnech dalšími dílčími přestavbami a úpravami. V DPS Křižíkova proběhla výměna všech oken a dveří, za níž radnice zaplatila necelých osm milionů korun. V DPS Bulovka se dokončuje výměna hlavního vedení elektřiny s rekonstrukce společných prostor za zhruba sedm milionů korun, přičemž ve stejném objektu proběhnou v nejbližší době i sadové úpravy vnitřního atria za přibližně 1,5 milionu korun.

Proměny Prahy 8

Radnice Prahy 8 zahájila pravidelná setkání s odborníky z nejrůznějších sfér týkající se rozvoje osmého městského obvodu. Projekt, jehož cílem je vytvoření jasné urbanistické koncepce, seznámení se s projekty developerů a v neposlední řadě představení vizí architektů a radnice, nese název Proměny Prahy 8.

 

Praha 8 slavnostně zakončí letošní farmářské trhy

Na sobotu 12. listopadu je připraven závěrečný Karlínský farmářský trh v roce 2011, který bude rozšířen o doprovodný program. „Atmosféra trhů v Karlíně je postavena na setkávání se lidí, posezení u kávy, sousedském a přátelském kontaktu. Pohodu a dobrou náladu tentokrát podpoří i kapela Golden Bigband Praha a skupina Vlčí dáma a tančírna. Alespoň doufám, neboť vše samozřejmě bude záviset i na počasí,“ dodává zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková.

Parkoviště na Karlínském náměstí je zrekonstruováno

Od minulého týdne mohou občané opět využívat k parkování plochu na Karlínském náměstí. Parkoviště je v nové podobě odděleno od uličního provozu obrubami a je nyní provozováno v jednosměrném režimu. Původní zdevastovaný asfaltový povrch byl zcela odstraněn a nahrazen novým.